Wiadomości z Sosnowca

Zasiłek dla rodzica opiekującego się dzieckiem na kwarantannie tylko do ukończenia 14 lat

  • Dodano: 2021-03-12 09:45, aktualizacja: 2021-03-12 15:05

W sytuacji kiedy dziecko miało bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, zostaje ono objęte kwarantanną. Gdy zostanie przeprowadzony test i będzie miało pozytywny wynik, nałożona zostanie na nie izolacja. Obydwa przypadki upoważniają rodzica do zasiłku i wolnego od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem.

Najmłodsze dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub przedszkola mają większe prawdopodobieństwo trafienia na kwarantannę. Codziennie mają one kontakt ze swoimi rówieśnikami, opiekunami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, co zwiększa ryzyko zarażenia koronawirusem. Sprawdź jak ubiegać się o zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem będącym na kwarantannie.

POBIERZ Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem na kwarantannie lub izolacji
POBIERZ Wniosek Z-15A

Jak sprawdzić, czy dziecko jest na kwarantanne?

Jeśli nie wiesz, czy twoje dziecko jest skierowane na kwarantannę, pomocne okaże się Internetowe Konto Pacjenta. Jest to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, która umożliwia wgląd do informacji o zdrowiu zarówno swoim, jak i swoich dzieci. Jeżeli dziecko ma nadany numer PESEL, to ma również Internetowe Konto Pacjenta. Zanim dziecko osiągnie pełnoletność, uprawnienia do korzystania z niego ma rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS.

Aby sprawdzić IKP swojego dziecka musisz:

  • zalogować się na swoje konto IKP,
  • wejść w zakładkę „Uprawnienia”, a następnie w zakładkę „Dzieci”

Jeśli masz dzieci ubezpieczone przez ciebie lub twojego pracodawcę, a nie widzisz zakładki „Dzieci”, w pierwszej kolejności sprawdź w ZUS poprawność przekazywanych danych (np. zaloguj się w serwisie ZUS przez profil zaufany i sprawdź w zakładce „Ubezpieczony” „Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym” lub zadzwoń na infolinię pod numer 22 560 16 00).

Dziecko na kwarantannie - opieka

Kwarantanna lub izolacja dziecka są traktowane tak jak choroba, dlatego rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje opiekę nad: 

  • dzieckiem do lat 14,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy z powodu opieki nad dzieckiem mającym kwarantannę wystarczy przygotować stosowne oświadczenie.

Oświadczenie powinno zawierać:

  • dane rodzica: imię i nazwisko, numer PESEL,
  • dane dziecka: imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli go posiada), dzień rozpoczęcia i zakończenia odbywania kwarantanny lub izolacji,
  • podpis rodzica.

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca:

Do jego wypłaty potrzebne jest stosowne oświadczenie oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A).

Jeśli zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS:

Płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Dziecko na kwarantannie a w izolacji

Na kwarantannę kierowane są dzieci, które miały bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. Trwa ona 10 dni, zaczynając od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Lekarz POZ może podjąć decyzję o przedłużeniu kwarantanny.

Jeśli u dziecka wystąpiły objawy lub został wykonany test na obecność koronawirusa z wynikiem pozytywnym, to zostanie ono skierowane do izolacji. 

Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu czasu izolacji domowej, jej koniec następuje:

  • u dzieci z objawami COVID-19 - po 3 dniach od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż po 13 dniach od wystąpienia objawów,
  • u dzieci bezobjawowych - po 10 dniach od uzyskania wyniku dodatniego (dni przebywania na kwarantannie sprzed uzyskania wyniku testu w te 10 dni się nie wlicza).

W takim wypadku wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące mają obowiązek poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji dziecka z pozytywnym wynikiem testu.

Jeśli masz wątpliwości lub dodatkowe pytania skontaktuj się z sanepidem w twoim mieście.


Źródło: Wioletta Baborska

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.