Wiadomości z Sosnowca

Z Design Silesia do estetycznej przestrzeni

  • Dodano: 2010-11-30 10:45, aktualizacja: 2010-12-01 10:42

Czy da się zmienić wizerunek polskich miast i gmin? Co zrobić, by przestrzeń publiczna wypełniła się bezpiecznymi, kameralnymi i ekologicznymi miejscami?

2 grudnia odbędzie się pierwszy z serii warsztatów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego organizowanych w ramach projektu Design Silesia. Gość specjalny, Zuzanna Skalska – międzynarodowy ekspert w dziedzinie projektowania – postara się przedstawić uczestnikom warsztatów pomysły na to, jak stworzyć przyjazną i "ludzką" przestrzeń publiczną w gminie przy wykorzystaniu designu.


Spotkanie organizowane przez lidera projektu (Samorząd Województwa) odbędzie się w sali 401 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (ul. Jordana 18, Katowice) w godzinach od 10:00 do 15:30. Celem spotkania będzie wprowadzenie przedstawicieli samorządów w tematykę wzornictwa, zapoznanie uczestników z przykładami jego wykorzystywania w strategiach rozwoju gmin oraz prezentacja praktycznych przykładów wdrożenia idei projektowania w procesie kreowania przestrzeni publicznej.


Organizatorzy przedsięwzięcia chcą "wykształcić" osoby odpowiedzialne za wykorzystanie możliwości wzornictwa jako praktycznego sposobu na rozwój gminy, miasta i regionu. Projekt Design Silesia promuje wykorzystanie designu w procesie kształtowania przestrzeni publicznej jako narzędzia tworzenia przyjaznych społecznych miejsc dostępnych dla wszystkich, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, dla rodziców z wózkami dziecięcymi, dla kobiet w ciąży i dla rowerzystów. Jedynie czynne zaangażowanie wszystkich autorów aranżacji miejsc – projektantów, mieszkańców oraz przedstawicieli władz – pozwoli na zmianę wizerunku miejskich placów, osiedli i skwerów. Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, projektantami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i środowiskiem akademickim, a także wyposażyć ich w odpowiednie narzędzia. Do tego celu prowadzić będą zaplanowane w projekcie Design Silesia działania, takie jak m.in. cykle szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli wszystkich tych środowisk.


Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej projektu www.design-silesia.pl Projekt systemowy "Design Silesia" realizowany jest przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Partnerami projektu są: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również