Wiadomości z Sosnowca

Wracają porody rodzinne w Sosnowcu

  • Dodano: 2020-06-15 10:30

Przyjęcie pacjentki odbywa się standardowo – obowiązuje procedura medyczna w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Jeśli pacjentka deklaruje, że chce rodzić z osobą towarzyszącą, osoba ta przechodzi procedurę jak rodząca.

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba), która zamieszkuje z rodzącą co najmniej przez 14 dni przed porodem. Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie jeżeli jest objęta kwarantanną, izolacją lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji.

Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed planowanym terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi. Kobieta ciężarna i osoba towarzysząca pozostają przez cały okres porodu na terenie szpitala w masce medycznej, którą należy wymieniać co 1-2 godz., jednak, jeżeli zdrowa rodząca nie chce rodzić w maseczce, a przebywa w indywidualnej sali porodowej, to do III okresu porodu czyli ok 2 godzin po porodzie może przebywać bez maseczki.

Osoba towarzysząca musi zostać objęta opieką położnej, poinstruowana o obowiązujących zasadach stosowania ŚOI (ubranie jednorazowe i maseczka chirurgiczna zmieniana co 1-2 godz.) oraz higieny rąk, a także konieczności zachowania dystansu (2 m) od innych osób, w tym personelu medycznego. Po wejściu na salę porodową osoba towarzysząca rodzącej nie opuszcza jej. Osoba towarzysząca przebywa z rodzącą do III okresu porodu czyli do ok. 2 godz. obserwacji poporodowej, następnie opuszcza blok porodowy pod nadzorem personelu oddziału. Jeżeli w trakcie porodu należy wykonać cięcie cesarskie, osoba towarzysząca nie towarzyszy w trakcie zabiegu. Może natomiast kangurować noworodka. W czasie trwania cięcia bierze prysznic i po przebraniu w czyste ubranie oczekuje na dziecko.

Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz po wstępnym badaniu osoby towarzyszącej i ocenie ryzyka epidemicznego.

Wracają porody rodzinne w Sosnowcu

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.