Wiadomości z Sosnowca

Przed nami Festiwal Piosenki Dziecięcej "INTERMUZA Sosnowiec 2020"

  • Dodano: 2020-02-21 08:30, aktualizacja: 2020-02-18 11:52

Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury  w Sosnowcu serdecznie zapraszają do udziału w XVII Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej ”INTERMUZA Sosnowiec 2020” pod dyrekcją artystyczną JACKA CYGANA.

WARUNKI UDZIAŁU:

Każdy uczestnik winien zaprezentować dwa utwory z własnym podkładem muzycznym na nośniku CD, MD lub z akompaniamentem nie przekraczającym 6 osób na scenie. Maksymalny czas trwania prezentacji; 5 minut.

Utwory wszystkich uczestników winny być wykonane w swoim języku ojczystym.

Muzyka, tekst i wykonanie mają odzwierciedlać charakter dziecięcy utworu, który nie powinien być wyraźnie kojarzony z muzyką religijną lub stylem wybitnie odbiegającym od szeroko pojętej muzyki dziecięcej.

Prezentacje ocenianie są w dwóch kategoriach wiekowych;

-        dzieci urodzone w latach: 2014, 2013, 2012, 2011,

-        dzieci urodzone w latach: 2010, 2009, 2008, 2007.

Wykonawców oceni profesjonalne jury.

FESTIWAL ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ETAPOWO:

I ETAP

ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE (eliminacje na podstawie przesłanych mat. demo)

do dnia 6. marca 2020 r.

- uczestnicy z terenu kraju (w tym także osoby niepełnosprawne) przesyłają kartę zgłoszenia oraz nagranie demo z prezentacją dwóch utworów. Na tym etapie o zakwalifikowaniu do półfinału decyduje jury po przesłuchaniu nagrań. Werdykt Jury zostanie opublikowany na stronie www.kiepura.pl do dnia 17. marca 2020 r.

ELIMINACJE REGIONALNE (eliminacje po indywidualnej prezentacji wokalnej)

- do dnia 6. marca 2020 r.

- uczestnicy z terenu miasta Sosnowca i z regionu przesyłają karty zgłoszeń.

14. marca 2020 r. o godz. 9.00 w  sali Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, Energetyczne Centrum Kultury w Sosnowcu przy  ul. Będzińskiej 65 odbędą się przesłuchania wokalne uczestników z województwa śląskiego.

II ETAP

PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE

Warunkiem udziału w przesłuchaniu finałowym jest uiszczenie przez uczestnika opłaty w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) przelewem na konto bankowe Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury o numerze PKO Bank Polski 13 1020 2313 0000 3702 0579 8071 do dnia 24.03.2020 r.

28. marca 2020 r. godz. 10.00 – Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Warszawska 2 sala Widowiskowo – Koncertowa Muza przesłuchania z udziałem osób wytypowanych na podstawie - I etapu.

KONCERT FINAŁOWY

28. marca 2020 r. koncert galowy godz. 18.00 – Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, sala Widowiskowo – Koncertowa MUZA

W koncercie wystąpią laureaci tegorocznego festiwalu, oraz gwiazda wieczoru.

ZGŁOSZENIA:

należy przesyłać na adres: Miejski Klub im. Jana Kiepury

41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 65 lub e-mail j.gatkowska@kiepura.pl

Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. Czytelnie i dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia.
  2. Wypełnione oświadczenie.
  3. Podpisane RODO.
  4. CD z nagranymi 2 utworami zgłoszonymi do Festiwalu/dotyczy wykonawców nie biorących udziału w eliminacjach regionalnych/.

KRYTERIA OCENY WOKALISTÓW:

-        dobór repertuaru z uwzględnieniem wieku wykonawców,

-        dobór muzyki, emisja głosu, dykcja,

-        technika wykonania,

-        ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY:

Zwycięzcom festiwalu przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Podział nagród pozostaje w gestii jury.

Dodatkowo zostanie przyznana nagroda specjalna Polskiego Radia Dzieciom – odbiornik DAB +, o wartości około 500 zł.

Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela biuro festiwalu, osoba odpowiedzialna Pani Joanna Gątkowska (j.gatkowska@kiepura.pl, tel.032/ 788 33 77).

UWAGI OGÓLNE:

  1. Podczas eliminacji i przesłuchań finałowych do dyspozycji akompaniatorów udostępniony będzie instrument klawiszowy, po wpisaniu w/w zapotrzebowania w karcie zgłoszeniowej (szczegóły do uzgodnienia z akustykiem).
  2. O zakwalifikowaniu do przesłuchań finałowych wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnymi komunikatami na oficjalnej stronie www.kiepura.ploraz poprzez udostępnione organizatorowi kontakty (e-maile, telefony).
  3. Zgłoszeń wokalistów dokonują domy kultury, kluby, ośrodki pracy pozaszkolnej, inne instytucje kultury oraz osoby indywidualne. Udział w eliminacjach jest bezpłatny.
  4. Uczestnicy i osoby towarzyszące przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.