Wiadomości z Sosnowca

Szkolenia pod wspólnym szyldem

  • Dodano: 2019-04-05 08:45, aktualizacja: 2019-04-05 09:46

Pracodawcy coraz bardziej dostrzegają konieczność inwestowania w swoich pracowników, bowiem to właśnie oni są największym kapitałem firmy. Dlatego warto sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia, bo to inwestycje, które się opłacą.

Podmiotowy System Finansowania (PSF) funkcjonuje w województwie śląskim od września 2017 roku. To największe przedsięwzięcie wspierające kompetencje przedsiębiorców ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości ponad 400 mln zł. Opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego autorski model realizacji PSF, mający na celu osiągnięcie jak największej efektywności i racjonalności jego wdrażania, już od półtora roku jest z sukcesem stosowany.

Jak wynika z danych WUP, najaktywniej ze szkoleń i doradztwa korzystają mikroprzedsiębiorcy i osoby samozatrudnione.

UNIJNE WSPARCIE 

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego umożliwia finansowanie usług rozwojowych dla mikro–, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z funduszy unijnych. Wsparcie wynosi od 50 do 80 proc. kosztów usługi. Usługi rozwojowe to m.in.: szkolenia, mentoring i coaching, doradztwo, e–learning.

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełnosprawnościami czy z branż kluczowych dla rozwoju regionu). Limit dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w ramach jednego projektu wynosi 100 000 zł, przy czym kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej w ramach projektu nie może przekroczyć 5000 zł. 

Szkolenia znajdziemy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem  uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Baza umożliwia firmom szkoleniowym i doradczym bezpłatne przedstawienie swojej oferty, a przedstawicielom biznesu – zamówienie usług rozwojowych z dofinansowaniem unijnym. 

SPRAWDZONE FIRMY 

W Bazie Usług Rozwojowych może zarejestrować się każda firma, także jednoosobowa, która świadczy usługi w obszarze edukacji i rozwoju. Musi jednak spełnić odpowiednie kryteria. Należą do nich: zapewnienie potencjału technicznego, ekonomicznego i kadrowego oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a także formalne potwierdzenie posiadania systemu zapewnienia jakości usług.

Pierwsze cztery kryteria mają charakter deklaratywny. Prawdziwość oświadczenia weryfikowana jest podczas audytów prowadzonych przez PARP po wpisaniu podmiotu do BUR. W przypadku kryterium piątego podmiot zaświadcza, że posiada odpowiedni certyfikat lub dokument potwierdzający akredytację aprobowaną przez instytucje zewnętrzne. Druga ścieżka spełnienia warunku 5. jest możliwa na podstawie przepisów prawa – wyjaśnia Szymon Kurek z PARP. 

PARP publikuje oraz aktualizuje listę certyfikatów i akredytacji. – Wiarygodność i prawidłowość wszystkich informacji dotyczących spełnienia kryteriów dodatkowych może być sprawdzana przez PARP lub upoważnionych przez nią audytorów zewnętrznych – dodaje Szymon Kurek.

SZYTE NA MIARĘ

Szeroka oferta BUR gwarantuje bogaty wybór usług rozwojowych. Bazę można przeszukiwać bez ograniczeń terytorialnych i branżowych. Proponuje także unikalne rozwiązanie na polskim rynku, jakim jest możliwość zamówienia usługi szkoleniowej „szytej na miarę”. Jeżeli w Bazie nie ma szkolenia, jakiego przedsiębiorca szuka, może je zamówić za pośrednictwem modułu „Giełda usług”.

Następnie firma szkoleniowa kontaktuje się z przedsiębiorcą i przygotowuje ofertę dopasowaną do jego wymagań. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje usługę odpowiadającą dokładnie jego potrzebom. 

Przedsiębiorca zainteresowany dofinansowaniem do usług rozwojowych powinien się zgłosić do jednego z siedmiu wybranych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach operatorów, czyli podmiotów realizujących projekty PSF. Ich listę można znaleźć pod adresem rpo.wup–katowice.pl w zakładce Dofinansowanie na szkolenia dla firm i pracownikow.

DOBRZE ZAPLANOWAĆ

Z obserwacji firm, które prowadzą kursy i szkolenia, wynika, że coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w formie np. wykładów, prezentacji w PowerPoincie i pytań testowych. Ważne jest stosowanie nowoczesnych metod, takich jak gry, symulacje, scenki sytuacyjne czy grywalizacja. Dają one uczestnikom więcej radości i sprawiają, że nauka staje się dobrą zabawą. Istotny jest również fakt, że uczą się łatwiej, gdy robią to z chęcią, a nie z przymusu, i to właśnie dlatego korzystanie z mechanizmów znanych z gier przynosi lepsze i bardziej długotrwałe efekty.

Szkolenie musi być dobrze zaplanowanym projektem, powiązanym ze strategią firmy. Na przykład ma przynieść obniżenie kosztów działania firmy, zwiększyć marżę sprzedażową czy umożliwić pracownikom lepszą obsługę klientów, którzy będą wracać do nas, co zwiększy obroty. Nie chodzi tylko o rozwój kompetencji pracowników, ale konkretne efekty dla firmy.Dlatego też należy pamiętać, że korzyści biznesowe ze szkolenia nie są bezpośrednią konsekwencją kompetencji pracowników, tylko realizowanych przez nich innych, lepszych, bardziej skutecznych działań – podkreślał na jednym ze spotkań organizowanym przez WUP Paweł Kopijer, prezes 2C Consulting, wiceprezes Klastra HRD i kierownik Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej. 

Więcej na: rpo.slaskie.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.