Wiadomości z Sosnowca

Kolejna odsłona SOS dla przedsiębiorców

 • Dodano: 2021-02-05 07:00, aktualizacja: 2021-02-05 05:27

Sosnowiecki samorząd mając świadomość trudnej sytuacji w jakiej znalazły się lokalne firmy przygotował kolejną odsłonę programu wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii.

Co robi Urząd Miejski w Sosnowcu, aby wspierać przedsiębiorców? Sprawdźcie:

 • wprowadził odroczenie płatności rat podatku od nieruchomości lub całkowite zwolnienie z jego płatności (w zależności od utraty przychodu) za styczeń, luty i marzec 2021,
 • wprowadził symboliczną opłatę za funkcjonowanie ogródków gastronomicznych w tym roku do symbolicznego 1 grosza dziennie,
 • zwolnienie z tzw. opłaty alkoholowej „za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży” za 2021 rok,
 • przedłuża umorzenia lub zmiany terminu płatności czynszów dla przedsiębiorców wynajmujących lokale w zasobach gminy,
 • przedsiębiorcy powinni też pamiętać o możliwości złożenia zerowej deklaracji śmieciowej, przy zamrożonej działalności gospodarczej.

Poniżej szczegółowe informacje:

Wydłużeniu do dnia 30 września 2021r. ulega termin płatności rat podatku od nieruchomości za styczeń, luty i marzec 2021r.  tym mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w następstwie COVID-19 i przejawia się to co najmniej 25% spadkiem obrotów gospodarczych. Szczegółowe kryteria kwalifikujące do objęcia tym wsparciem zostały zdefiniowane
w §1 ust. 2 i 3 uchwały:

 1. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 1, rozumie się spadek o nie mniej niż 25% sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 28 lutego 2021r., w porównaniu do łącznych obrotów uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 29 lutego 2020r., z zastrzeżeniem ust.3.
 2. W przypadku podatników, określonych w ust.1, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności  gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020 roku, przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek  o nie mniej niż 25% sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie od  dnia 1   października 2020r.do dnia 28 lutego 2021r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w  przypadku gdy miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca

Link do uchwały: http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,542445,uchwala-nr-643-xxxvi-2021-w-sprawie-przedluzenia-wskazanym-grupom-przedsiebiorcow-z-powodu-covid-19-.html

Ponadto zwalnia się od podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie przysługuje tym mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, których działalność podlega ograniczeniom,przynajmniej przez część okresu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 28 lutego 2021 roku, wprowadzonym na mocy rozporządzeń wydanych w związku z epidemią COVID-19 oraz których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Szczegółowe kryteria kwalifikujące do objęcia zwolnieniem zostały zdefiniowane w §1 ust. 3 i 4 uchwały:

 1. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 2, rozumie się spadek o nie mniej niż 50% sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 28 lutego 2021r., w porównaniu do łącznych obrotów uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 29 lutego 2020r., z zastrzeżeniem ust.4.
 2. W przypadku podatników, określonych w ust. 2, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020 roku, przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek o nie mniej niż 50% sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie od dnia 1 października 2020r. do dnia 28 lutego 2021r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Link do uchwały:http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,542444,uchwala-nr-642-xxxvi-2021-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci-za-okres-od-1-stycznia-20.html

Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznie

Poniżej numery telefonów do Wydziałów Urzędu Miejskiego, z którymi należy się kontaktować w powyższym temacie

Wydział Rozwoju Miasta - informacja ogólna

 • 32 296 06 94
 • 32 296 07 67

Wydział Podatków

 • 32 296 05 09 - kwestie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również