Wiadomości z Sosnowca

Kolejna odsłona SOS dla przedsiębiorców

 • Dodano: 2021-02-05 07:00, aktualizacja: 2021-02-05 05:27

Sosnowiecki samorząd mając świadomość trudnej sytuacji w jakiej znalazły się lokalne firmy przygotował kolejną odsłonę programu wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii.

Co robi Urząd Miejski w Sosnowcu, aby wspierać przedsiębiorców? Sprawdźcie:

 • wprowadził odroczenie płatności rat podatku od nieruchomości lub całkowite zwolnienie z jego płatności (w zależności od utraty przychodu) za styczeń, luty i marzec 2021,
 • wprowadził symboliczną opłatę za funkcjonowanie ogródków gastronomicznych w tym roku do symbolicznego 1 grosza dziennie,
 • zwolnienie z tzw. opłaty alkoholowej „za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży” za 2021 rok,
 • przedłuża umorzenia lub zmiany terminu płatności czynszów dla przedsiębiorców wynajmujących lokale w zasobach gminy,
 • przedsiębiorcy powinni też pamiętać o możliwości złożenia zerowej deklaracji śmieciowej, przy zamrożonej działalności gospodarczej.

Poniżej szczegółowe informacje:

Wydłużeniu do dnia 30 września 2021r. ulega termin płatności rat podatku od nieruchomości za styczeń, luty i marzec 2021r.  tym mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w następstwie COVID-19 i przejawia się to co najmniej 25% spadkiem obrotów gospodarczych. Szczegółowe kryteria kwalifikujące do objęcia tym wsparciem zostały zdefiniowane
w §1 ust. 2 i 3 uchwały:

 1. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 1, rozumie się spadek o nie mniej niż 25% sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 28 lutego 2021r., w porównaniu do łącznych obrotów uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 29 lutego 2020r., z zastrzeżeniem ust.3.
 2. W przypadku podatników, określonych w ust.1, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności  gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020 roku, przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek  o nie mniej niż 25% sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie od  dnia 1   października 2020r.do dnia 28 lutego 2021r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w  przypadku gdy miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca

Link do uchwały: http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,542445,uchwala-nr-643-xxxvi-2021-w-sprawie-przedluzenia-wskazanym-grupom-przedsiebiorcow-z-powodu-covid-19-.html

Ponadto zwalnia się od podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie przysługuje tym mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, których działalność podlega ograniczeniom,przynajmniej przez część okresu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 28 lutego 2021 roku, wprowadzonym na mocy rozporządzeń wydanych w związku z epidemią COVID-19 oraz których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Szczegółowe kryteria kwalifikujące do objęcia zwolnieniem zostały zdefiniowane w §1 ust. 3 i 4 uchwały:

 1. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 2, rozumie się spadek o nie mniej niż 50% sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 28 lutego 2021r., w porównaniu do łącznych obrotów uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 29 lutego 2020r., z zastrzeżeniem ust.4.
 2. W przypadku podatników, określonych w ust. 2, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020 roku, przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek o nie mniej niż 50% sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie od dnia 1 października 2020r. do dnia 28 lutego 2021r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Link do uchwały:http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,542444,uchwala-nr-642-xxxvi-2021-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci-za-okres-od-1-stycznia-20.html

Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznie

Poniżej numery telefonów do Wydziałów Urzędu Miejskiego, z którymi należy się kontaktować w powyższym temacie

Wydział Rozwoju Miasta - informacja ogólna

 • 32 296 06 94
 • 32 296 07 67

Wydział Podatków

 • 32 296 05 09 - kwestie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.