Sosnowiec - portal miejski Sosnowiecki.pl

Wiadomości z Sosnowca

Wstań, podnieś głowę - szansa dla bezrobotnych

  • Dodano: 2017-10-23 09:45

Urząd Miejski w Sosnowcu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu już w listopadzie rozpocznie nabór do projektu „Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy”. Kwota przeznaczona na projekt wynosi 1,3 mln zł.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu. Planujemy objąć nim 81 osób – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Poradnictwo zawodowe, psychologiczne i specjalistyczne służące opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej (IŚKZ) w celu ukierunkowania indywidualnego wsparcia projektowego na konkretne instrumenty i usługi rynku pracy planowane w ramach projektu.
  2. Szkolenia zawodowe zgodne z IŚKZ
  3. Staże zawodowe zgodne z IŚKZ
  4. Zwrot/refundacja kosztów przejazdu do miejsca odbywania szkoleń i staży zawodowych
  5. Zwrot/refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dla osób ponoszących tego typu koszty w związku z uczestnictwem w działaniach projektowych
  6. Przez cały okres projektu jego uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia Trenera Aktywności Zawodowej, pośrednika pracy – doradcy, psychologa, Biura Projektu

Pracodawcy, którzy zdecydują się przyjąć na staż uczestnika projektu będą mieli możliwość skorzystania z refundacji kosztów wyposażenia stanowiska dla przyjmowanego stażysty w kwocie do 3 000 zł.

Po przejściu całej ścieżki projektowej uczestnicy projektu staną się atrakcyjni na rynku pracy i zmotywowani do jej podjęcia, co dla pracodawców gwarantować będzie pozyskanie wykwalifikowanego i lojalnego pracownika, a w obecnych czasach i realiach aktualnie panujących na rynku pracy jest trudnym do osiągnięcia – podkreśla Andrzej Madej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracyw Sosnowcu.

Rozpoczęcie rekrutacji uczestników planowane jest na miesiąc listopad 2017r. a chętne i spełniające kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie osoby będą mogły zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.