Sosnowiec - portal miejski Sosnowiecki.pl

Wiadomości z Sosnowca

Sosnowiec: Dopisz się do spisu wyborców

  • Dodano: 2019-10-04 11:30

Nie chcesz lub nie możesz głosować w swoim lokalu wyborczym? Chcesz głosować w innym miejscu niż zazwyczaj – tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Sprawdź, jak to zrobić – przez internet lub w urzędzie

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym, wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta w Sosnowcu ul. Aleja Zwycięstwa 20 (pokój 111 na parterze), najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019r.

We wniosku należy podać:

- nazwisko,

-imię (imiona),

-imię ojca,

-datę urodzenia,

-numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),

-adres zamieszkania.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.