Sosnowiec - portal miejski Sosnowiecki.pl

Wiadomości z Sosnowca

Park prawdziwie różnorodny powstanie obok Egzotarium [WIDEO]

  • Dodano: 2017-11-10 08:45, aktualizacja: 2017-11-10 09:29

Na terenie parku obok Egzotarium, powstanie „Park Bioróżnorodnści”. Projekt zostanie dofinansowany w kwocie 3,8 mln zł z funduszy POIiŚ.

W Parku Bioróżnorodności powstaną oczkawodne, pojawią się budki lęgowe dla ptaków, domki dla nietoperzy i owadów, a także rodzime kolekcje roślinne, m.in.: kolekcje naturalistyczne: ols porzeczkowy, łęg wierzbowy, łąka rajgrasowa, kolekcja roślin systematycznych wzdłuż ścieżek, np. kolekcja paprotników oraz kolekcje tematyczne, obejmujące m. in. rośliny wrzosowate, zioła i rośliny lecznicze, rośliny przyprawowe, zapachowe i kolekcja lawendy. Zamontowane zostanie nowoczesne oświetlenie, ławki, toalety oraz tablice informacyjne i edukacyjne. Ogród będzie ogrodzony naturalnymi zielonymi ścianami w formie żywopłotów. Dodatkowo przewidziano także budowę ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Piłsudskiego z bulwarem Przemszy.

Projekt zapowiada się bardzo ciekawie. Powstanie ogród z nowoczesną i atrakcyjną ścieżką edukacyjną dla dzieci i dorosłych, częściowo przeprowadzoną po drewnianych pomostach, aby umożliiwić lepszą obserwację kolekcji roślinnych – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Ogród botaniczny będzie funkcjonalnie połączony z Centrum Edukacji Ekologicznej, które powstanie w Egzotarium. Dzięki temu zostanie stworzona możliwość organizowa nia m. in. interesujących zajęć terenowych. Bogactwo nasadzeń i uporządkowanie roślin w kolekcjach tematycznych, a także bliskość laboratoriów w Centrum Edukacji Ekologicznej ożywi ogród i pozwoli na nawiązanie współpracy ze szkołami, ośrodkami naukowymi, kołami hobbystycznymi. Pozwoli także mieszkańcom na aktywną formę spędzania czasu w ogrodzie i organizację np. warsztatów barwierskich, perfumiarskich, czy kulinarnych - dodaje.

Prace budowlane w ramach tej inwestycji mają rozpocząć się w drugim kwartale przyszłego roku. Przypomnijmy, że równolegle będzie realizowany projekt „Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych (ZPL)”, na realizację którego zagłębiowskie gmi ny (w tym gmina Sosnowiec) mają za pewnione dofinansowanie w ramach Re - gionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014- 2020. Projekt składa się z dwóch zadań. Pierwszym z nich będzie przebudowa Egzotarium dla potrzeb utworzenia Centrum edukacji ekologicznej, modernizacja budynku i nadanie mu nowych funkcji oraz rewitalizacja biologiczna Parku Tysiąclecia. Sosnowiec musi wystąpić z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego, wskazującym zakres rzeczowy i koszty niezbędne do poniesienia w ramach tego projektu. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja projektowa.

W ramach ZPL planuje się także rewitalizację ok. 44 ha Parku Tysiąclecia. Ten teren ma się przekształcić w obszar o charakterze leśnym z rodzimą fauną i florą. W planach jest wykarczowanie gatunków inwazyjnych, nasadzenia gatunków rodzimych, zamontowanie oświetlenia przy głównych alejach i większej liczby ławek oraz koszy na śmieci. Jeśli badania geologiczne potwierdzą zasadność tego pomysłu, zostanie pogłębiony na terenie parku zbiornik wodny i wybudowane zostaną pomosty nad terenami podmokłymi. Zakończenie inwestycji planowane jest na ostatni kwartał 2019 r.