Sosnowiec - portal miejski Sosnowiecki.pl

Wiadomości z Sosnowca

Aktywny senior 60+

  • Dodano: 2013-09-25 11:00

Wychodząc naprzeciw potrzebom sosnowieckich Seniorów Miasto Sosnowiec od stycznia 2014 roku przystępuje  do realizacji Programu pod nazwą "Aktywny Senior60+”. Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Prezydenta Kazimierza Górskiego z Partnerami programu "Aktywny Senior 60+”, podczas którego uroczyście podpisano porozumienie dotyczące uczestnictwa w nim.

W spotkaniu wzięli udział także Zastępca Prezydenta Zbigniew Szaleniec odpowiedzialny za realizację projektu, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Zych, przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej, koordynatorzy Programu Aktywny Senior 60+ i Partnerzy projektu.


- Program wychodzi do ludzi 60+ i to jest jego najlepszą rekomendacja - powiedział prezydent Kazimierz Górski. - Ważne jest tworzenie w naszym mieście klimatu przyjaznego Seniorom. Pragniemy zaaktywizować ludzi starszych,którzy jeszcze do niedawna pracowali a dzisiaj czują się niejako zmarginalizowani. Dlatego tak istotne jest wykorzystanie ich potencjału i stworzenie takiej platformy, która pozwoliłaby  na ich aktywność na innych polach - dodał.

- Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację tego Programu, szczególnie naszym Partnerom, właścicielom prywatnych firm z terenu i spoza miasta oraz miejskim placówkom. Państwa działania są nie tylko przykładem zaangażowania w życie obywatelskie, lecz także wzorem dla osób w różnym wieku, jak można działać na rzecz aktywności społecznej - dodał prezydent Górski.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyraził nadzieję, że akcja rozwinie się tak dobrze jak realizowana w mieście Kampania Społeczna  "Miej Więcej" skierowana do wielodzietnych rodzin - To bardzo ważne  aby otoczyć opieką te grupy społeczne, które naszego wsparcia potrzebują najbardziej - mówił Wilhelm Zych.

- Chcemy tym programem zaktywizować Seniorów, chodzi o to aby nie siedzieć bezczynnie przed telewizorem. Ważne aby otworzyć się na nowe doświadczenia i skorzystać z tych propozycji bo naprawdę będą atrakcyjne.Ulgi i zniżki w miejskich placówkach kulturalnych i sportowych, tańsze  bilety do teatru, na wystawę, basen i siłownie. Zniżki w cukierniach i salonach kosmetycznych , taniej u optyka to tylko niektóre propozycje jakie zaoferuje dla Seniorów ten Program podkreślił podczas spotkania - zastępca prezydenta Zbigniew Szaleniec, który jest odpowiedzialny za realizację programu.

- Jeśli chociaż trochę odciążymy kieszeń osób starszych to już będzie sukces - powiedziała  podczas prezentacji Programu Aktywny senior 60+ Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, naczelnik Wydziału Poltyki Społecznej UM w Sosnowcu.

 
Informacja o Programie " Aktywny Senior 60+”

Wychodząc naprzeciw potrzebom sosnowieckich Seniorów Miasto Sosnowiec przystępuje od stycznia 2014 roku do realizacji Programu pod nazwą „Aktywny Senior60+”. Program ten został przyjęty uchwałą Nr 676/XXXVIII/2013 Rady Miasta Sosnowiec z dnia 23 maja 2013 roku. Intencją tego programu jest stworzenie dla Seniorów powyżej 60-tego roku życia możliwości korzystania z usług oferowanych przez jednostki miejskie ( z zakresu sportu, rekreacji, kultury ) oraz inne podmioty zewnętrzne ( firmy, sklepy itp. ), poprzez system ulg i rabatów.
 

Zastosowanie takich narzędzi ma głównie na celu:
- włączenie Seniorów do aktywnego życia społeczności lokalnej,
- zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji,
- odciążenie budżetu sosnowieckich Seniorów
 

Założenia programowe:
- kształtowanie pozytywnego wizerunku osób wchodzących w jesień życia,
- eliminowanie negatywnych stereotypów związanych ze starością
- umożliwienie Seniorom realizacji swoich zamierzeń, planów, czy też marzeń,
których do tej pory nie mogli zrealizować, głównie ze względów finansowych.

 
Program „Aktywny Senior 60 +” jest adresowany do mieszkańców Sosnowca, którzy ukończyli 60 lat. Senior chętny do udziału w Programie będzie mógł zgłosić się do punktu informacyjnego Wydziału Polityki Społecznej UM w Sosnowcu z dokumentem tożsamości, potwierdzającym jego datę urodzenia. Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku każdy uczestnik Programu otrzyma imienną kartę Seniora, uprawniającą do ulg i rabatów w instytucjach miejskich, a także w firmach i sklepach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Programie jako Partnerzy. Do programu Seniorzy mogą przystępować bez względu na posiadany dochód. Nie obowiązują żadne kryteria dochodowe.
 
 

Jak otrzymać kartę?
1. Przygotować dowód osobisty.
2.Wypełnić wniosek , który można pobrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, ul.3-go Maja 33, piętro III, pokój 408 lub na stronie internetowej : www.senior60.sosnowiec.pl
3. Złożyć wniosek w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3-go Maja, piętro III, pokój 408 ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00). Po kartę można się zgłaszać już od 1 października 2013 roku.

 

Potwierdzeniem przystąpienia Partnera do programu będzie podpisanie stosownego porozumienia z Miastem Sosnowiec. Widocznym znakiem instytucji miejskiej, firmy bądź sklepu jako Partnera programu będą naklejki potwierdzające honorowanie kart programu, umieszczane przy wejściu do siedziby Partnera oraz w punktach kasowych. Na stronie internetowej programu będzie widniało logo Partnera, linki do jego własnych stron internetowych oraz informacje dotyczące prowadzonej działalności.


Przypominamy, ze program „Aktywny Senior 60+” rusza od 1 stycznia 2014 roku, natomiast o Kartę Seniora można ubiegać się już od 1października bieżącego roku.

 
Więcej na stronie programu www.senior60.sosnowiec.pl

Najnowsze informacje z Sosnowca w Twojej skrzynce e-mail.

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Następna informacja

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.