Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta?

Jesteś tutaj: Strona główna »  Urząd miasta »  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta ? »  Gospodarka nieruchomościami, geodezja i mapy

Gospodarka nieruchomościami, geodezja i mapy


Wybierz zagadnienie:

 

Nazwa sprawy InformacjeDokumenty do pobrania
rozgraniczenie nieruchomości przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

podział nieruchomości

przeczytaj

pobierz wniosek

 

pobierz wniosek

 

udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

przeczytaj

pobierz wniosek

pobierz wniosek

zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków przeczytaj pobierz wniosek
nadanie numeru porządkowego dla budynku przeczytaj pobierz wniosek
zwrot nieruchomości wywłaszczonej przeczytaj pobierz wniosek
nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej na prowadzenie działalności charytatywnej opiekuńczej kulturalnej leczniczej oświatowej naukowej badawczo rozwojowej wychowawczej (...) przeczytaj pobierz wniosek
nabycie gruntów komunalnych w drodze przetargu przeczytaj pobierz wniosek
zamiana (darowizna) nieruchomości gruntowych przeczytaj pobierz wniosek
zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości przeczytaj pobierz wniosek
zaświadczenie o spłacie zadłużenia hipotecznego przeczytaj pobierz wniosek
zmiana najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych przeczytaj pobierz wniosek
zajęcie gruntów komunalnych i Skarbu Państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej przeczytaj pobierz wniosek
przedłużenie terminu zabudowy działki przeczytaj pobierz wniosek
wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze bezprzetargowej na okres do 6 miesięcy, o pow. do 6m2 przeczytaj pobierz wniosek
bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych przeczytaj pobierz wniosek
cesja umowy dzierżawy gruntu komunalnego przeczytaj pobierz wniosek
zawarcie umowy dzierżawy w ramach kontynuacji (przedłużenie umowy dzierżawy) przeczytaj pobierz wniosek
wydzierżawienie gruntu komunalnego przeczytaj pobierz wniosek
rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu przeczytaj pobierz wniosek
zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie gruntów przeczytaj pobierz wniosek
przekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 207 (208) ustawy o gospodarce nieruchomościami przeczytaj pobierz wniosek
rozłożenie na raty bieżących opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntu przeczytaj pobierz wniosek
stwierdzenie nabycia prawa wieczystego użytkowania z dniem 5.12.1990r. w trybie art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeczytaj pobierz wniosek
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przeczytaj pobierz wniosek
zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeczytaj pobierz wniosek
rozłożenia na raty pierwszej opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu przekazanego w trybie bezprzetargowym przeczytaj pobierz wniosek
przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu (gminnego, powiatowego, Skarbu Państwa) przeczytaj pobierz wniosek
nabycie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości przeczytaj pobierz wniosek
sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego w trybie bezprzetargowym (na poprawę zagospodarowania) przeczytaj pobierz wniosek
bonifikaty /ulgi/ od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste przeczytaj pobierz wniosek
aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie przeczytaj pobierz wniosek
wskazanie lokalizacji urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych będących własnością Gminy (sieci: oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej) przeczytaj-
wskazanie lokalizacji urządzeń podziemnych będących własnością Gminy (sieci kanalizacji deszczowej) przeczytaj-
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przeczytaj pobierz wniosek
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchmości przeczytaj pobierz wniosek

 


Godzina rozpoczęcia godziny otwarcia i telefony do Wydziału Geodezji i Kartografii »

Godzina rozpoczęcia godziny otwarcia i telefony do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami »

 


 

Urząd Miasta Sosnowiec

Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 296 0 600
godziny pracy »
adresy i telefony innych instytucji »

 

235
Twój schowek